Els moviments migratoris

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Els moviments migratoris by Mind Map: Els moviments migratoris

1. Causes

1.1. Política

1.1.1. La majoria de causes polítiques són guerres. Molta gent ha hagut de marxar de el seu país per aquesta causa per això si venen refugiats els hem de rebre amb LES MANS OBERTES

1.2. Economia

1.2.1. En la economia la gent marxa perquè están en condicions deplorables. I necessiten feina.

1.3. Acadèmiques

1.3.1. Les causes Acadèmiques són aquelles que bé per raons marxen del seu país per a aconseguir uns millors estudis i aixi una millor feina.

1.4. Catástrofes naturals

1.4.1. Terretremols

1.4.2. Sequies

1.4.3. Inundacións

1.4.4. Tsunami

2. Tipus de migracions

2.1. Segons la naturaleza

2.1.1. Forçades

2.1.2. Voluntàries

2.2. Segons l'espai

2.2.1. Interiors

2.2.2. Internacional

2.3. Segons la durada

2.3.1. Definitives

2.3.2. Temporals

3. Migracions

3.1. Immigracions: Són aquelles persones que acaben d'entrar al país.

3.2. Emigracions: Són aquelles que surten del país