FACEBOOK AUTOMATION MARKETING

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FACEBOOK AUTOMATION MARKETING by Mind Map: FACEBOOK AUTOMATION MARKETING

1. ĐÁM ĐÔNG

1.1. TÌM (tỉ lệ thấp)

1.1.1. Vấn đề bạn cần giải quyết_ Sinh viên du học Đức

1.1.2. Mong muốn của sinh viên du học đức là gì

1.1.3. Nỗi đau

1.2. TẠO

1.2.1. BIẾT

1.2.1.1. Quảng cáo

1.2.1.2. Chia sẽ

1.2.1.3. Quà tặng

1.2.2. THÍCH

1.2.2.1. Video chia sẽ

1.2.2.2. Chia sẽ hữu ích

1.2.2.3. Event

1.2.2.4. Minigame

1.2.2.5. Qùa tặng

1.2.3. TIN

1.2.3.1. Người bán

1.2.3.1.1. Tối ưu profile: Tên+avata+thông tin chính xát+rỏ ràng

1.2.3.1.2. Thông tin chia sẽ có giá trị

1.2.3.1.3. Bài share có giá trị

1.2.3.1.4. Đánh giá review về sản phẩm, dịch vụ

1.2.3.1.5. Bằng cấp, chứng nhận

1.2.3.1.6. Đứng trên vai người khổng lồ

1.2.3.1.7. Ban bằng sự chân thành

1.2.3.2. Dịch vụ, sản phẩm

1.2.3.3. Thương hiệu

1.2.3.4. Chuyên gia (mức độ cao nhất)

1.3. SỞ HỮU

1.4. DẪN DẮT

2. VẼ RA CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG

2.1. AI (KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU)

2.1.1. Độ tuổi

2.1.2. Giới tính

2.1.3. Vùng miền

2.1.4. Sở thích

2.1.5. Hành vi

2.1.6. Kinh tế

2.1.7. Nhân khẩu học

2.2. KHÁCH HÀNG MƠ ƯỚC (CAO HƠN MỤC TIÊU, KHÁCH HÀNG CHỊU CHỊ TIỀN NHIỀU HƠN CHO SẢN PHẨM DỊCH VỤ)

2.3. LÀM VIỆC VỚI AI

2.4. MONG MUỐN

2.5. NỖI ĐAU

2.6. VẤN ĐỀ

2.7. KHAO KHÁT

2.8. TÌM KIẾM THÔNG TIN

2.9. KEYWORDS

2.9.1. Google Keyword

3. KHÁCH HÀNG Ơ ĐÂU

3.1. ONLINE

3.1.1. Group

3.1.2. Profile

3.1.3. Page

3.1.4. Web

3.1.5. Youtube

3.1.6. Mạng xã hội nào

3.1.7. Trang tin nào

3.1.8. Diễn đàn nào

3.2. OFFLINE

3.2.1. Tổ chức nào

3.2.2. Hội thảo nào

3.2.3. Phố nào

3.2.4. Quê ở đâu

4. MỒI

4.1. MỒI PHẢI NHƯ THẾ NÀO

4.1.1. Liên quan

4.1.2. Có giá trị

4.1.3. Dùng ngay

4.1.4. Càng ăn càng đói

4.1.5. Free 100%

4.1.6. Có giới hạn

4.1.7. Giải quyết 1 vấn đề

4.1.8. Lý do

4.1.9. Mini game

4.1.10. Feedback, đánh giá

4.1.11. Chứng nhận

4.1.12. Giảm giá

4.1.13. San phẩm tặng kèm

4.2. CÓ MỒI NÀO

4.2.1. Ebook

4.2.1.1. Livestream

4.2.1.2. Video

4.2.1.3. Các bài viết

4.2.1.4. Radio

4.2.2. Sản phẩm dùng thử

4.2.3. Tạo ra các minigame (kịch bản, cách chơi)

4.2.4. Ý kiến, đánh giá, review, feedback

4.2.5. Tạo câu chuyện

4.2.6. Điểm khác biệt

4.2.6.1. Tại sao

4.2.6.1.1. Mua hàng

4.2.6.1.2. Mua ngay (giới hạn dành riêng cho bạn)

4.2.6.2. Nghiên cứu thằng đối thủ (3 đến 5 đối thủ)

4.2.6.2.1. Bán

5. LẬP PANPAGE

5.1. THƯƠNG HIỆU

5.2. THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

5.3. THƯƠNG HIỆU + TỪ KHÓA

5.4. TỪ KHÓA + THƯƠNG HIỆU

6. PHỂU

6.1. MỒI

6.2. SALE

6.2.1. Sản phẩm có giá trị

6.2.2. Tạo thói quen mua hàng

6.2.3. Bán sách cường thầy Cường

6.2.4. Hòa vốn lần đầu tiên

7. TÀI LIỆU

7.1. 72 mẫu viết tiêu đề quảng cáo

7.1.1. http://trantoan.com/fb/72tieude.pdf

7.2. 200 cách viết tiêu đề

7.2.1. 200 HEADLINES TUYỆT HAY.pdf

7.3. BÌA EBOOK

7.3.1. Bìa Sách

7.4. CẦN LÀM

7.4.1. Tiêu đề

7.4.2. Giới thiệu

7.4.3. Biên tập (Nên để biên tập như để nhỏ thôi)

7.5. CÁCH TẶNG

7.5.1. 1. Lý do để tặng

7.5.1.1. Vì sao tặng

7.5.1.2. Tại sao khách hàng nhận nó

7.5.1.3. Sử dụng có kết quả gì

7.5.1.4. Kêu gọi hành động

7.5.1.5. KHÔNG ĐỂ LINK (Mất tương tác)

7.5.1.6. Kêu gọi hành động

7.5.2. TẶNG

7.5.2.1. Chèn link bên trong Ebook

7.5.2.2. Commnet tự chuyển Inbox

7.5.2.3. Chúc mừng

7.5.2.4. Vui lòng

7.5.2.5. Tên

7.5.2.6. Email

7.5.2.7. Biết

7.5.2.8. Thích

7.5.2.8.1. Gởi tin nhắn cho khách để họ phải đọc được và vận dụng nó

7.5.2.8.2. Convent

7.5.2.9. Tin

7.5.2.10. Nhớ tác giả

7.5.2.11. Kể câu chuyện

7.5.3. CHẠY QUẢNG CÁO

7.6. GIƠI THIỆU BẢN THÂN

7.6.1. 30 tiêu đề giới thiệu.

7.6.1.1. Giới thiệu về bản thâ n để tin và hấp dẫn người đọc