Що обираєш ти?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Що обираєш ти? by Mind Map: Що обираєш ти?

1. Економіка, заснована на законах природи та ресурсах

1.1. Відсутність лідера - децентралізація

1.1.1. горизонтальні зв'язки

1.2. Науковий метод

1.2.1. ЕФЕКТИВНІСТЬ: Технології, інженерія. Теорія систем

1.2.1.1. Автоматизація

1.2.1.1.1. Звільнення людини від безглуздої роботи

1.2.1.2. НОВА СИСТЕМА виявлення, аналізу та розподілу ресурсів

1.2.1.2.1. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії

1.2.1.2.2. Виробництво за затребуванням

1.2.1.2.3. Розуміння абсурдності ідеї накопичення/привласнення - спільне користування виробами.

1.2.1.2.4. Локальність, автономність, переробка використаного

1.2.1.2.5. Забезпечення кожного жителя Землі

1.2.1.3. Доступ до безкоштовного та швидкісного Інтернету будь-де

1.2.1.4. Екологічна сталість

1.3. Скасування грошової системи

1.4. Скасування штучних державних кордонів

1.4.1. Земля - єдина замкнена система

1.5. Революція цінностей

1.5.1. Новий Хід Думок

1.5.1.1. Критична маса однодумців

2. Монетарна економіка

2.1. Нерозумне використання ресурсів

2.1.1. Голод та бідність / розкіш

2.1.2. Приватна власність

2.1.3. Недальноглядність, короткочасна вигода

2.1.3.1. Винищення численних видів флори та фауни

2.1.3.2. Надмірна промисловість

2.1.3.2.1. Погіршення екології

2.1.3.2.2. Нестача ресурсів у майбутньому

2.1.3.3. штучне стримування розвитку

2.1.4. не вигіно вирішувати проблеми - вигідно на них наживатись

2.1.4.1. війни

2.1.4.2. бюрократія

2.1.4.3. заплановане устарівання речей

2.2. Гроші

2.2.1. Еліта, жага влади

2.2.2. Ринок

2.2.2.1. Вічний борг (%)

2.2.2.2. Штучний дефіцит (сьогодні існує достатньо ресурсів для кожної людини на Землі)

2.2.2.2.1. Конкуренція, робота за гроші

2.2.3. Інертність неефективної культури

2.2.3.1. обрізана система координат

2.2.3.2. упередження

2.2.3.2.1. сліпа віра

2.2.3.3. устояні інститути

2.2.3.4. відсталість культури від техно. прогресу - небезпечна ситуація

2.2.3.5. релігійні догми

2.2.4. класова нерівність

2.2.4.1. Структурне насильство

3. Термін "економіка". Арістотель протиставляв економіку хремастиці — галузі людської діяльності, пов'язаної з отриманням вигоди. В сучасній філософії економіка розглядається, як система суспільних відношень, що розглядаються з позиції поняття вартості. Головна функція економіки полягає у тому, щоб постійно створювати блага, необхідні для функціонування людей і без яких суспільство не здатне до розвитку. Економіка допомогає задовільнити потреби людини у світі обмежених ресурсів.

4. Розуміння першопричин проблем