Artikel "ICT-Pedagogy Integration in Teacher Training: Application Cases Worldwide"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Artikel "ICT-Pedagogy Integration in Teacher Training: Application Cases Worldwide" by Mind Map: Artikel "ICT-Pedagogy Integration in Teacher Training: Application Cases Worldwide"

1. Info artikel

1.1. http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.103.3805%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&ei=hb_oTczkHZDtOcvRsKoB&usg=AFQjCNE-IjFMHEt-6YOehP2Pu4NlLHzMbA&sig2=bjXatPAI4CL6Dv1Un4u0eA

1.2. Jung, I. (2005). ICT-Pedagogy Integration in Teacher Training: Application Cases Worldwide. Educational Technology & Society, 8 (2), 94-101.

1.3. geraadpleegd op 3 juni 2011

2. 1. Introductie

2.1. Uitdaging leraarschap

2.1.1. Informatie- en netwerksamenleving: kennis breidt zich exponentieel uit en is tegelijkertijd beschikbaar voor zowel docenten als studenten

2.1.2. Veranderende concepten van leren: docenten faciliteren (betekenivol-) leren gericht op individu ipv alleen overdracht van kennis

2.1.3. Door snelle ontwikkelingen ICT ontstaan er nieuwe mogelijkheden toepassingen voor beroep docent, maar vraagt van docenten dat ze leren deze nieuwe ICT in te zetten in het lesgeven

2.1.4. Docenten moeten zich continu bijscholen, nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, terwijl ze hun beroep uitvoeren

2.2. Uitdaging lerarenopleiding

2.2.1. "Because of rapid development in ICT, especially the Internet, traditional initial teacher training as well as in- service continued training institutions worldwide are undergoing a rapid change in the structure and content of their training and delivery methods of their courses. However, combining new technologies with effective pedagogy has become a daunting task for both initial teacher training and in-service training institutions."

3. 2. Benaderingen lerarenopleidingen

3.1. "categories for ICT in teacher training"

3.1.1. Aanbod ICT-trainingen in curriculum lerarenopleiding

3.1.1.1. nadruk op 'hoe' gebruik je ICT in het klaslokaal

3.1.1.2. valkuil: focus op instrumentele vaardigheden ipv pedagogisch/didactische integratie

3.1.2. Aanbod ICT als onderdeel van didactiek

3.1.2.1. "All the cases discussed above use ICT as part of training methods and promote teachers’ ICT-pedagogy integration in the classroom by demonstrating examples and allowing discussions among teachers throughout the whole training process. Participants of the training are asked to actually use ICT to learn about ICT skills and develop ICT-integrated pedagogies. These training strategies seem to be supported by previous research that argues that teachers are likely to benefit by actively experiencing ICT skills as a learner (Jung, 2003)."

3.1.2.2. valkuil: praten en delen is iets anders dan 'actively experiencing'

3.1.3. ICT als middel om curriculum lerarenopleiding te organiseren

3.1.3.1. afstandsleren

3.1.3.2. virtuele school

3.1.4. ICT ter ondersteuning van professionale ontwikkeling en netwerken

3.1.4.1. "Many countries have developed a website or websites to provide online resources for teachers and facilitate teachers’ networking based on the assumption that professional development should be an integral part of daily practice for all teachers and the use of the Internet would enhance continuous professional development activities of teachers, connecting teachers to larger teaching communities and allowing for interaction with expert groups."

3.1.4.1.1. Kennisnet

3.1.4.1.2. Digischool

3.1.4.1.3. Social media

4. 3. Discussie en conclusies

4.1. Uitdagingen

4.1.1. Lerarenopleidingen moeten kostenefficiente strategieën adopteren

4.1.1.1. Maximaliseer gebruik computerruimte op opleiding om uurkosten contacttijd te minimaliseren

4.1.1.2. Focus op standaarden hard- en software: schaalvoordeel

4.1.1.3. Deel webbased informatie en materiaal met andere trainingsinstituten

4.1.2. Investeren in lerarenopleidingen

4.1.2.1. Biedt meerdere manieren van instructie aan

4.1.2.1.1. van f2f naar online workshops

4.1.2.2. Prestatiebeloning

4.1.2.2.1. afname werkdruk

4.1.2.2.2. erkenning

4.1.2.2.3. beloning door betere docentenevaluaties

4.1.2.2.4. Meer aanbod van onderzoeksmogelijkheden die ICT in onderwijs promoten

4.1.2.2.5. compensatie voor docenten die anderen assisteren

4.1.3. Vormen van nationale en internationale samenwerkingsverbanden

4.1.3.1. Biedt mogelijkheden voor deelname aan publieke en private samenwerkinsgverbanden en investeringsprojecten binnen de lerarenopleidingen

4.1.3.2. Pas formele regelgeving aan voor deelname aan online onderwijs waar meerdere onderwijsinstituten aan deelnemen.

4.1.3.2.1. bijv. aanwezigheidsplicht

4.1.3.3. Ontwikkel plannen om 'digital divide' in participerende landen/instellingen te verminderen

4.2. Meer onderzoek

4.2.1. kosten-baten analyse verschillende benaderingen aanbod ICT in lerarenopleidingen

4.2.1.1. gericht op duurzame integratie ICT

4.2.2. factoren die van invloed zijn op leerproces, acceptatie en opbrengsten versrschillende benaderingen