Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Ordklasser af Mind Map: Ordklasser

1. Verber Udsagnsord

1.1. action

1.2. Hvad eller hvornår sker noget

2. Adjektiver Tillægsord

2.1. Beskriver substantiver

2.1.1. Gradbøjes

2.1.1.1. Mere/Mest

2.1.1.2. Høj højere højest

3. Substantiver Navneord

3.1. en/et

3.1.1. Artikler Kendeord

3.1.2. Ting, levende væsner, begreber, fænomener

4. Konjunktion Bindeord

4.1. og, at, men, for, så, thi

5. Pronomen Stedord

5.1. hun, dem, jeg, han, vores

6. Adverbial Biord

6.1. Tillæg til verbet

6.2. Sommetider, måske fortæller om sætningen

7. Præpositioner Forholdord

7.1. over, under, på

8. Proprium Egenavne

8.1. Storebælt, Mikkel, Kalundborg

9. Numeralier Talord

9.1. En, niende, syttende, toogtyve

10. Interjektion Udråb

10.1. Av, bravo, nej

11. Onomatopoietikon Lydord

11.1. dingelling, kykeliky, splask, miav, tik tak