TEKNOLOGI - Identifikation og registrering af anvendelsen af teknologi på Plejecenter Sct. Jørgen...

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
TEKNOLOGI - Identifikation og registrering af anvendelsen af teknologi på Plejecenter Sct. Jørgensbjerg af Mind Map: TEKNOLOGI - Identifikation og registrering af anvendelsen af teknologi på Plejecenter Sct. Jørgensbjerg

1. Nexus

1.1. Elektronisk og telefonisk kontakt journaliseres

2. Tilsyneladende ingen, men det handler måske snarere om at den er for ‘besværlig’ i brug?

3. TEKNOLOGI SOM ET SOCIOTEKNISK SYSTEM: Sammensat af elementer af social karakter (konventioner, standarder, normer) og af teknisk-materiel karakter (papir, elektronik, netværk)

3.1. POSTFÆNOMENOLOGI: Mennesket og teknologien konstituerer hinanden i praktiske brugskontekster: Begge får en konkret betydning gennem de konkrete relationer, der dannes mellem dem.

3.2. :

3.2.1. POSTFÆNOMENOLOGI: Mennesket og teknologien konstituerer hinanden i praktiske brugskontekster: Begge får en konkret betydning gennem de konkrete relationer, der dannes mellem dem.

4. Teknologiforståelse

5. Pleje- og behandlingsteknologier

5.1. Diverse gang- og køreremedier

5.1.1. Rollator

5.1.2. Sara Steady

5.1.3. (elekstrisk) Kørestol

5.1.4. Blindestok

5.2. Forflytningsredskaber

5.2.1. Loftslifte

5.2.2. Rullelagen

5.2.3. Spilerdug

5.3. Instrumenter

5.3.1. Stetoskop

5.3.2. Blodtryksmålere

5.3.3. Saturationsmåler

5.3.4. Saks

5.3.5. Kuglepenne

5.3.6. Termometer

5.3.7. Spirometer

5.3.8. C-pap

5.3.9. Pep-fløjte

5.3.10. Inhalationsapparater

5.4. Skemaer og skalaer

5.4.1. VAS-Score

5.4.2. Væskeskema

5.5. Diverse remidier til personlig pleje

5.5.1. (Elektrisk) Tandbørste

5.5.2. Barbermaskine

5.5.3. Hæve/sænke vask

5.5.4. Handicaptoiletter

6. Overvågningsteknologier

6.1. Monitoreringsteknologier

6.1.1. Se selvtekonologier

6.1.1.1. Pacemaker

6.2. EPJ-databaser (elektroniske patientjournaler)

6.2.1. Obs på Sundhedsloven og Serviceloven ift. sikring af borgernes personlige oplysninger

6.3. Elektronisk mærkning

6.3.1. GPS

7. Bioteknologi

7.1. Urinprøver

7.2. Blodprøver

8. Arkitektur som sundhedsteknologi

8.1. Indretning af plejecentret som et hjem

8.2. Fremme sundhed og helbred

9. Visualiseringsteknologier

9.1. Billeddiagnostitik af modersmærke

10. Journalisering

10.1. Papirbaseret

10.2. Mundtlig rapport

11. Læringsteknologier

11.1. Debriefing

11.2. Refleksion

11.3. Simulationslaboratorium i kælderen til forflytningstræning

11.4. Peertopeer

12. Telemedicin

12.1. EKG-optager

13. Selvteknologier

13.1. Samtaleteknologi

13.1.1. Aktiv lytning

13.1.2. Empowerment

13.2. Monitoreringsteknologi

13.2.1. Blodsukker

13.2.2. Blodtryk

13.2.3. kalorieindtag

13.2.4. BMI

13.3. Motivationsteknologi

13.3.1. Livstilsændring

13.3.2. Den motiverende samtale

13.3.3. Forandringens hjul

14. Omsorgsteknologier

14.1. Røgalarmer

14.2. Talende ure og kalendere

14.3. GPS

14.4. Alarmer

14.5. PDA ???

14.6. Telemedicin

14.6.1. Telefonisk kontakt til læge/pårørende

15. Styrings- og ledelsesteknologier

15.1. D4 - kliniske retningslinier?

15.2. Kommunale bestemmelser?

15.3. Borgeren i centrum

15.4. New Public Management

15.5. DDKM - Den Danske Kvalitetsmodel

15.6. Kommunal kontrol af registreringsarbejdet

16. INFORMATION-KOMMUNIKATIONS TEKNOLOGI: Forbinde, formidle eller mægle.

16.1. MEDIERING: at forbinde, formidle og mægle. Teknologi yder et aktivt bidrag til at skabe, fastholde og udvikle en relation. Teknologi er en handlevejledende karakter (opfordrer til bestemt brug. F.eks. sakse til højrehåndede)

16.2. TRANSFORMATION: eks. transformerede mikroskoperingen den grundlæggende forståelse af sygdomme og deres årsager.

16.3. GENSIDIG KONSTITUERING: at noget dannes eller formes og får en unik betydning. Dette gælder relationen ml. borger og sundhedspersonalet, der bliver trukket i retning af gensidigt samarbejde frem for omsorg/pleje.

17. Kvalitet og kvalitetssikring (sundhedsteknologisk etik)

17.1. Informeret samtykke

17.2. Registreing som et gode, og betragtes som evidensbaseret på trods af at der er foretaget en masse normative valg i udvælgelsen af evidensgrundlaget.

17.2.1. På plejecentret ses det bla. i manglende konsekvens i registreringen, samt de normative valg der er gået forud for registreringen.