Teknologiforståelse

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Teknologiforståelse af Mind Map: Teknologiforståelse

1. Samarbejde

1.1. Eleven

1.2. Læreren

1.3. Indholdet

2. Hvorfor underviser vi?

2.1. Eleverne skal kunne begå sig i samfundet

2.2. Eleverne skal være en del af samfundet

2.3. I undervisningen lærer vi, hvordan verden hænger sammen.

2.4. Eleverne skal præsenteres for verden

3. Teknologiske karakteristika

3.1. Interaktion på internettet

3.2. Del af globaliseringen

3.3. Ny sprogforståelse - kommunikation på nettet

3.4. Har gjort hverdagen nemmere

4. Etisk ansvar

4.1. Eleverne skal lære at bruge teknologien som et værktøj

4.2. Eleverne skal forholde sig kritisk til nettet

5. Ungdommen, (ud)dannelse og læring i et senmoderne samfund

5.1. Overskridsbevægelse: fra en "ikke mere" til en "endnu ikke" tilstand.

5.2. Man lærer først noget, når man fejler.

5.3. Fortid-nutid-fremtid

6. Modernitets bevægelse (Baumann)

6.1. Før-moderne

6.1.1. Ung er dum

6.1.2. Gammel er klog

6.1.3. Ikke individet men kollektivet er afgørende

6.2. Fast moderne

6.2.1. Gammel er dum

6.2.2. Ung er ???

6.2.3. Generationsforholdet dødt?

6.2.4. Både individet og dets verden er afgørende

6.3. Flydende moderne

6.3.1. Ikke behov for viden om hvordan man indleder og åbner

6.3.2. Kun behov for viden om hvordan man afslutter og lukker.

6.3.3. Fortid og fremtid forsvinder, kun nuet eksisterer.

7. Ungdommens tidsalder

7.1. Barndommer handler om stilstand

7.2. Ungdommen handler om udvikling

7.3. Voksenlivet handler om stilstand

7.4. Alderdommen handler om afvikling

8. Dannelses forskydning i det senmoderne

8.1. Vi er gået fra det vertikale, apollinske dannelses billede (det almene menneske) til det horisontale, dionysiske dannelses billede (det lyst/individuelle menneske)

9. Selvdannelse

9.1. Individualiseringsprocesser

9.1.1. Selvdannelse

9.1.2. Egocentrisme

9.1.3. Projekt "eget-liv"

9.1.4. Itale- og iscenesættelse af sig selv

9.1.5. Pligt --> lyst

10. Nutidens unge er børn af hverdagskulturen

10.1. Tematisering

10.1.1. Kan få noget at vide om alt

10.1.2. Mulig identitets trussel

10.2. Informalisering

10.2.1. Patriarken er død - "Kan og vil selv"

10.2.2. Begrundelsespres i egen motivation

10.3. Subjektivering

10.3.1. Orientering mod den indre verden er en selvfølgelighed

10.3.2. Ingen eufori, intet eventyr

10.4. Resultere i en masse sociale patologier