Mindmap 2.5 t/m 2.8

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Mindmap 2.5 t/m 2.8 por Mind Map: Mindmap 2.5 t/m 2.8

1. Marketingstrategieën

1.1. Marktaandeel

1.2. Ervaringscurve

1.3. Schaalvoordelen

1.4. Cashflow

1.5. BCG portfolioanalyse

1.5.1. Voordelen

1.5.1.1. Helikopter visie

1.5.2. Nadelen

1.5.2.1. Gebaseerd op ervaringscurve

2. Bostonmatrix

2.1. Stars

2.2. Cash cows

2.3. Question marks

2.4. Dogs

3. Investeringsstrategieën

3.1. Build strategy

3.1.1. Groeien

3.2. Hold strategy

3.2.1. Handhaven

3.3. Harvest strategy

3.3.1. Oogsten

3.4. Divest strategy

3.4.1. Afstoten

4. Concurrentiestrategieën

4.1. Kostenleiderschap

4.2. Differentiatie

4.3. Focus

4.3.1. Focusstrategie

4.3.2. Kostenfocusstrategie

4.3.3. Differentiatiestrategie

4.4. Ansoffmodel

4.4.1. Penetratiestrategie

4.5. Marktontwikkelingsstrategie

4.6. Productontwikkelingsstrategie

4.7. Diversificatiestrategie

5. Marktorganisatie

5.1. Organisatiestructuur

5.1.1. Organisatie

5.1.2. Centralisatie

5.1.3. Gedecentraliseerde

6. Marktafdeling

6.1. Functionele organisatie

6.2. Geografische organisatie

6.3. Afnemersgerichte organisatie

6.4. Productmanagementorganisatie

7. Marketingplan

7.1. Functies van het plan

7.1.1. Beoordelen van haalbaarheid

7.1.2. Omschrijft de uit te voren taken

7.1.3. Verduidelijkt het nodige geld

7.1.4. Geeft inzicht in de resultaten

7.1.5. Specificeert de criteria

7.2. Titel pagina

7.3. Executive summary

7.4. Inhoudsopgave

7.5. Inleiding

7.6. Situatie en SWOT-analyse

7.7. Ondernemingsstrategie en doelstellingen

7.8. Strategische opties

7.9. Marketing doelstellingen

7.10. Marketing strategieën

7.11. Marketing programma's

7.12. Implementatie, budgetten en bijsturing

7.13. Bijlagen

8. Uitvoering, controle en bijsturing

8.1. Implementatie

8.2. Marketing controle en evaluatie

8.3. Operationele marketingconrtole

8.3.1. Maatstaven voor het marketingbeleid

8.4. Beoordelen van de resultaten

8.5. Strategische marketingcontrole

8.5.1. Marketing audit

8.5.2. Werkwijze

8.6. Geïntegreerde marketing

8.6.1. Kenmerken marketingmix

8.6.2. Belangenconflicten