BIA - Opdr. 2a - Bedrijfsarchitectuur

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
BIA - Opdr. 2a - Bedrijfsarchitectuur Door Mind Map: BIA - Opdr. 2a - Bedrijfsarchitectuur

1. Architectuurfunctie

1.1. De bedrijfsarchitectuur is gericht op het opstellen van bedrijfsreferentiearchitecturen en op het opstellen van projectstartarchitecturen.

1.2. = dynamisch

1.3. Bedrijfsreferentiearchitectuur

1.4. Projectstartarchitectuur (PSA)

2. Corporate Governance

2.1. Definitie

2.1.1. omvat de verantwoordelijkheden en de activiteiten van het ondernemingsbestuur en het management, die tot doel hebben:

2.1.2. strategische richting te geven aan het functioneren en de ontwikkeling van de organisatie;

2.1.3. zeker te stellen dat de gestelde doelen worden bereikt;

2.1.4. dat de risico’s afdoende worden beperkt;

2.1.5. dat de middelen van de onderneming op een verantwoorde wijze worden ingezet.

2.1.6. de besturing van een onderneming

2.2. Vraagstukken

2.2.1. Hoe wordt het bedrijf ingericht?

2.2.2. Welke aanpassingen van het bedrijf zijn nodig?

2.3. Bedrijfsinrichtingsplan: Novius Raamwerk

2.3.1. Dit raamwerk biedt een aanpak om strategische keuzes van een bedrijf om te kunnen zetten naar een aangepaste bedrijfsinrichting

2.3.2. Strategie & doelstellingen

2.3.3. Uitgangspunten

2.3.4. Architecturen

2.3.5. Actiepunten

2.3.6. Veranderportfolio

2.3.7. Voortdurend afstemmen van verschillende aspecten bedrijfsvoering:

2.3.7.1. Klanten & dienstverlening

2.3.7.2. Processen & organisatie

2.3.7.3. Informatie & applicaties

2.3.7.4. ICT-infrastructuur & faciliteiten

3. Bedrijfsarchitectuur

3.1. zorgen voor samenhang in de bedrijfsinrichting, gebaseerd op strategisch beleid

3.2. Business architecture

3.2.1. Businessdrivers

3.2.2. Businessprincipes

3.2.3. Businessdoelen

3.3. 'Bedrijfsarchitectuur'

3.3.1. Producten

3.3.2. Processen

3.3.3. Organisatie

3.4. Enterprise architecture

3.4.1. Infrastructuur

3.4.2. Applicaties

3.4.3. Gegevens

4. Architectuur

4.1. Definitie (IEEE)

4.1.1. de fundamentele opbouw van een systeem, bestaande uit:

4.1.2. haar componenten

4.1.3. met hun onderlinge relaties en die tot hun omgeving, en

4.1.3.1. Modellen

4.1.3.1.1. Een model is een weergave van (een deel van) de functie, structuur en/of het gedrag van een systeem.

4.1.4. de principes voor hun ontwerp en evolutie.

4.1.4.1. Principes

4.1.4.1.1. principes zijn uitspraken waarmee ontwerpers richting krijgen voor hun scheppende bezigheden.

4.1.5. architecturen beschrijven systemen in de vorm van modellen, aangevuld met principes voor de ontwikkeling van systemen

4.2. Functie

4.2.1. Corporate Governance

4.2.2. Architectuurfunctie

5. Novius Architectuur Methode

5.1. Een methode is een vaste, weldoordachte manier van handelen om een zeker doel te bereiken.

5.2. Producten en diensten

5.2.1. Markten/Klanten

5.2.2. Producten/diensten

5.2.3. Distributiekanalen

5.2.4. Media

5.3. Processen en organisatie

5.3.1. Bedrijfsfuncties

5.3.2. Processen

5.3.3. Besturing

5.3.4. Mensen/Organisatie

5.4. Informatievooorziening

5.4.1. Objecten/gegevens

5.4.2. Berichten

5.4.3. Infodomeinen/Applicaties

5.5. Informatietechnologie

5.5.1. Applicatiescomponenten

5.5.2. Applicatie-infrastructuur

5.5.3. Technische infrastructuur

5.6. Services

5.7. Per subkolom principes en modellen formuleren conform IEEE

6. Archimate

6.1. modelleertaal voor het beschrijven, analyseren en visualiseren van een bedrijfsarchitectuur.

6.2. Mogelijkheid om verschillende business views met elkaar te verbinden

6.3. Inhoud

6.4. visualisatie