politieke stromingen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
politieke stromingen Door Mind Map: politieke stromingen

1. confessionalisme

1.1. ChristenUnie

1.2. CDA

1.3. SGP

1.4. politiek staan voor broederschap

1.5. economisch staan voor een gemengde economie

1.6. sociaal staan voor een zorgzame samenleving

1.7. zorgzame staat, de overheid moet de zwakkere beschermen

2. liberalisme

2.1. politiek staan voor vrijheid

2.2. economisch staan voor een vrije markt

2.3. sociaal staan voor individualisme, mensen zijn niet gelijk

2.4. de overheid voert kerntaken uit

2.5. D66 (sociaal liberaal)

2.6. VVD (conservatief liberaal)

3. socialisme

3.1. politiek staan voor gelijkheid

3.2. economisch staan voor een gemengde economie

3.3. sociaal staan voor solidariteit

3.4. verzorgingsstaat

3.5. SP

4. conservatisme

4.1. politiek staat voor het behouden van de bestaande situatie en liefst terug naar de samenleving zoals die vroeger was

4.1.1. "vroeger was alles beter"

4.2. economisch staan voor de eigen handel

4.3. sociaal staan voor het kastenstelsel (bepaalde groep qua waardigheid)

4.4. de overheid voert beperkt kerntaken uit

4.5. CDA

4.6. SGP

4.7. partij voor de vrijheid

5. ecologisme

5.1. politiek staan voor voor grondrechten voor dieren en mensen

5.2. economisch staan voor het krimpen van de economie om ineenstorting te voorkomen

5.3. sociaal staan voor wederzijdse hulp

5.4. voert kerntaken uit en focust zich op het verbeteren van het milieu

5.5. Groenlinks

5.6. partij voor de dieren

6. fascisme

6.1. extreem

6.2. orde en gezag

6.3. gebruik van geweld

6.4. totalitair

6.5. een grote leider

7. nationaalsocialisme

7.1. racistisch

7.2. antisemitisch

7.3. tegen het klassenmaatschappij

7.4. NSDAP

7.5. Adolf Hitler