Sociale Psychologie: H1 - Sociale waarneming

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Sociale Psychologie: H1 - Sociale waarneming Door Mind Map: Sociale Psychologie: H1 - Sociale waarneming

1. 2 : De eerste indruk

1.1. waarneming

1.2. sociale waarneming

1.2.1. percept -> concept -> sociale waarneming of cognitie

1.3. uiterlijk

1.4. lichaamstaal

1.5. gedrag

1.5.1. spontane beeldvorming

1.6. cognitieve schema's

1.6.1. schijnwerper

1.6.2. gatenvuller

1.6.3. gedragswijzer

1.6.4. gevaren

1.6.4.1. verlies van accuraatheid

1.6.4.2. stereotypering

1.7. mobilisering van schema's

1.7.1. negatieve stimuli

1.7.2. cultuur

1.7.3. particuliere ervaringen

1.7.4. priming

1.7.5. actuele (gemoeds)toestand

1.7.6. persoonlijkheidseigenschappen

1.7.7. situatie

2. 3: Attributie

2.1. toeschrijven, verklaring/oorzaak geven aan

2.2. soorten attributie

2.2.1. interne

2.2.2. externe

2.3. soorten factoren

2.3.1. stabiele

2.3.2. variabele

2.4. spontane vs intentionele

2.5. corresponderende infernetietheorie

2.5.1. situatie

2.5.2. keuze

2.5.3. gevolgen

2.6. covariatiemodel

2.6.1. consensus

2.6.2. distinctiviteit

2.6.3. consistentie

2.6.4. soorten

2.6.4.1. persoonsattributie

2.6.4.2. situationele attributie

2.6.4.3. combinatie

2.6.4.4. toeval

2.7. fundamentele attributiefout

2.8. situationele correctie

3. 1 : Hoe vormen we een beeld van mensen?

3.1. Een eerste indruk

3.1.1. gedrag - percept - concept

3.1.2. proces = start van sociale interacties

3.1.3. bewuste en onbewuste processen

4. 4 : Puzzelen met deelindrukken

4.1. geheel is meer dan de som van de delen

4.1.1. gatenvullers!

4.2. impliciete persoonlijkheidstheorieën

4.3. halo effect

4.4. primacy effect

4.5. recency effect

4.6. gelijk-aan-mij-effect

4.7. projectie

4.7.1. empathie vs projectie

4.8. zelfvervullende voorspelling