Opkomst van de handel

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Opkomst van de handel Door Mind Map: Opkomst van de handel

1. Ontwikkeling in de landbouw

1.1. In de late middeleeuwen ging het beter dan in de vroege middeleeuwen.De hogere opbrengst had te maken met drie ontwikkelingen in de landbouw. Alle eerst was dat de halsjuk.Het halsjuk maakte het mogelijk om een trekdier, een paard of een os, te gebruiken voor het ploegen. Ook hadden een nieuw systeem :Het Drieslagstelsel. De grond werd verdeeld in drie akkers, waarop ze om het jaar een ander gewas verbouwden. Op deze manier werd de grond erg vruchtbaar.De derde ontwikkeling was het ontginnen van gebieden zoals bossen en moerassen, zodat deze gebieden ook gebruikt konden worden voor de landbouw.

2. De hanze

2.1. De steden groeiden door de handel. Sommige steden richtte zich op een product.Steden die erg rijk zijn geworden door de handel zijn de Hanzesteden.Deze steden hadden een samenwerkingsverbond, waardoor er op de markten niet alleen lokale producten verkocht werden, maar ook producten uit andere steden en zelfs uit andere landen.