Transit-M: brede exploratie

Breek uit je klas: Brede exploratie van Transit-M

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Transit-M: brede exploratie Door Mind Map: Transit-M: brede exploratie

1. kracht

2. veiligheid: aantal mensen in een bepaalde zone

3. herbestemmen, uitbreiden

4. schommelen

5. watervervuiling

6. skatebowl

6.1. beschouwen

6.2. doen: skaten, boarden

6.3. grafitti met tekst en beeld

6.4. rijk rekenprobleem: grillige vorm, oppervlakte

6.5. onderzoeken: snelheid, hellingsgraden, dalen en stijgen

6.6. 'skaters' : groepscultuur

7. boldermuur

7.1. doen

7.2. uitleg krijgen

8. speeltuin met baarpark

8.1. kunstgras, grint: voelen, horen

8.2. plantenbakken

8.3. beschouwen: onderdelen van tuigen

8.4. sportcultuur, fitness

9. muurschildering van Gijs van Hee

9.1. beschouwen

9.2. creëren

9.3. link kunst

10. grafittimuur

10.1. doen

10.2. beschouwen

10.3. subcultuur

10.4. link kunst

10.5. legaal/illegaal

11. Dijlepad

11.1. lengte/afstand meten

11.2. onderzoeken: fietsgedrag, soorten gebruikers, veiligheid

11.3. acties: promoten, aantrekkelijkheid vergroten

11.4. Mechels Broek

12. sluis en stuw

12.1. uitleg

12.2. doen

12.3. beschouwen

12.4. WO-techniek

12.5. levende machine

13. parking

13.1. rijk rekenprobleem: oppervlakte, aantal auto's en fietsen, inrichting

14. Dijle

14.1. rivier versus vaart/kanaal

14.2. waterdieren

14.3. beheer: sluizen, afleidingsdijle en binnendijle, toerisme, exoten bestrijden

14.4. oeverplanten en waterplanten

14.5. stroming, diepte, lengte, loop

14.6. legendes

15. bomen op het terrein

15.1. bladeren ordenen, beschouwen, sorteren, schikken

15.2. herfstkleuren sorteren, rangschikken, ordenen,...

16. plattegrond, plan, oriënteren in de ruimte

17. site

17.1. evalueren

17.2. geschiedenis

17.3. promoten

18. fuiven en chillen

18.1. nudging: veiligheid en duurzaamheid

19. circusschool

19.1. doen

20. sport

20.1. joggen

20.2. wandelen

20.3. varen: kano, kayak, suppen

20.4. yoga

20.5. circustechnieken

20.6. skaten

20.7. fietsen, steppen, ...

21. verleden/erfgoed

21.1. sluis en sluiswachterwoning

21.2. de Dijle: veranderingen doorheen de tijd

21.3. douaneplein - Perron M - Transit M

21.4. treindepot