Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
DESTEP Door Mind Map: DESTEP

1. Kenmerken van de economie

1.1. Economische groei -stagnatie - krimp

1.2. Besteedbaar inkomen

1.3. Bedrijven - winkels

1.4. Werkeloosheid

1.5. Koopkracht

1.6. Globalisering

2. Demografische

2.1. Kenmerken van de bevolking

2.1.1. Groei en omvang van de bevolking

2.1.2. Dichtheid (ruimte)

2.1.3. Leefstijdsopbouw

2.1.4. Diversiteit - man - vrouw- autochtoon -allochtoon

2.1.5. Opleidingsniveau

2.1.6. Beroep

2.1.7. Grootte van huishouding - samenstelling

2.1.8. Verhouding stad - platteland

3. Ecologische

4. Politieke

5. Sociologische

5.1. Kenmerken van cultuur en leefgewoonten

5.1.1. Multiculturele ontwikkelingen

5.1.2. Leefstijlen

5.1.3. Individualisering

5.1.4. Geloofsovertuiging

5.1.5. Normen en waarden

5.1.6. Cultuuraspecten

5.1.7. Vrijetijdsbesteding

6. Technische