ARBEIDSREGLEMENT

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ARBEIDSREGLEMENT Door Mind Map: ARBEIDSREGLEMENT

1. 1. BEGRIP

1.1. geschrift arbeidsvoorwaarden bepaalt

1.2. regelt toestanden in ond aanwezig --> gn algemene draagwijdte

1.3. toepassing ond.

2. 2. wet vn toepassing

2.1. wn'ers en wg'ers

2.2. privé en openbare sector

2.3. nt op:

2.3.1. doctor in geneeskunde

2.3.2. varend personeel

2.3.3. dienstboden

3. 3. Vermeldingen in het arbeidsreglement

3.1. 3.1 Volgens de wet en besluiten

3.1.1. Arbeidstijdregeling

3.1.2. Berekening v/h loon

3.1.3. opzeggingstermijn & dringende reden --> beëindigen AOK zndr opzeggingstermijn

3.1.4. Rechten & plichten toezichthoudend personeel

3.1.5. tekortkomingen --> sancties tov staan en straffen (boete: bedrag en bestemming

3.1.6. Gegevens ivm EHBO

3.1.7. namen v/d ondernemingsraad

3.1.8. duur jaarlijkse vakantie/ datum collectieve jaarlijkse vakantie

3.1.9. cao's in ond afgesloten

3.1.10. identiteitsgegevens elektronische archiveringsdiensten

3.2. 3.2 Volgens andere wetten en besluiten

3.2.1. Tijdstippen individuele rekening raadplegen

3.2.2. wettelijke feestdagen & plaatselijke feestdagen ter vervanging van WF

3.2.3. naam & adres preventieadviseur

3.3. 3.3 Vrije bepaling --> nt in strijd met heersende wetgeving

3.3.1. overeenkomst WG en WN

3.3.2. mag ook niet in strijd met noodzakelijke wetten

4. 4 Opstellen en wijzigen v/h arbeidsreglement

4.1. 4.1 ond.raad in ond

4.1.1. z

4.1.1.1. Elk ontwerp & wijziging door ond.raad

4.1.1.2. Leden ond.raad --> ontwerp voorstellen

4.1.1.3. akkoord ond.raad --> arbeidsreglement of wijziging in werking

4.1.1.3.1. 15 dagen na datum akkoord

4.1.1.3.2. of andere datum vastgesteld

4.1.1.4. gn akkoord? voorzitter meldt aan inspectie

4.1.1.4.1. inspectie, 30 dagen standpunten verzoenen?

4.2. 4.2 gn ond.raad in ond

4.2.1. Elk ontwerp of wijziging (bestaand reglement) dr WG

4.2.1.1. 15 dagen --> WN opmerking geven

4.2.1.1.1. gn opmerking --> in ontwerp laten gaan

4.2.1.1.2. wel opmerkingen? binnen 30 dagen laten verzoenen

4.3. procedure om op te stellen & wijzigen hetzelfde

4.4. onderscheid ond.raad & zonder

4.5. wn'ers in beide gevallen geraadpleegd (opmaak & wijziging

4.6. verplichte vermeldingen gewijzigd kan worden --> zonder procedure raadplegen