Mediakundige ontwikkeling

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mediakundige ontwikkeling Door Mind Map: Mediakundige ontwikkeling

1. Mediawijsheid

1.1. MEmw1 Enthousiast en positief aanwenden

1.1.1. 1ste graad

1.1.2. 2de graad

1.1.3. 3de graad

1.1.3.1. Reclame

1.2. MEmw2 Mediacontent en -gebruik kritisch beoordelen

1.2.1. 1ste graad

1.2.2. 2de graad

1.2.2.1. foto's beoordelen naar compositie en kadrering, perspectief

1.2.2.2. Reclameboodschappen kritisch bekijken en bespreken/invloed van reclame bespreken

1.2.2.3. Berichtgeving op sociale media kritisch bekijken, Is alles wel waar wat ik zie?

1.2.2.4. Actualiteit/Karrewiet bespreken

1.2.3. 3de graad

1.2.3.1. Vragen stellen na actualiteit.

1.2.3.2. debat bijvoorbeeld Zwarte Piet na het kijken van Karrewiet.

1.2.3.3. kritisch nieuws interpreteren. (bv. karrewiet, actualiteit...)

1.2.3.4. Relevante info en overbodige info uit reclamefilmpjes kunnen onderscheiden.

1.3. MEmw3 Doordacht en zorgzaam aanwenden

1.3.1. 1ste graad

1.3.1.1. reclame bekijken en bespreken, fotocollage, gebruik van een mediamiddel om een boodschap over te brengen (bv. filmpjes van de leerlingen om een ouderavond te ondersteunen)

1.3.2. 2de graad

1.3.2.1. Klasgesprek rond het respectvol gebruik van Google, chat en gmail

1.3.2.2. Woordgebruik in mails, brieven en chat bespreken...Taalgebruik leren aanpassen aan ontvanger.

1.3.3. 3de graad

1.3.3.1. infomoment over gevolgen van Instagram, Facebook...

1.3.3.2. Klassikaal (of in kleinere groep) incidenten bespreken die ze zelf op sociale media hebben meegemaakt.

2. Mediageletterdheid

2.1. MEge1 Eigenheid en mogelijkheden

2.1.1. 1ste graad

2.1.1.1. lln experimenteren met mogelijkheden van google maps (2e lj thema bouwen/huizen)

2.1.2. 2de graad

2.1.3. 3de graad

2.1.3.1. lln experimenteren met mogelijkheden van Google classroom

2.2. MEge2 Doelgericht passende mediamiddelen kiezen

2.2.1. 1ste graad

2.2.1.1. leerlingen op Bingel laten werken via chromebook (2de leerjaar : leesronde), Xnapda filmpjes

2.2.2. 2de graad

2.2.2.1. Informatie opzoeken voor een project of spreekopdracht...in boeken/op websites

2.2.3. 3de graad

2.2.3.1. Iets opzoeken en keuze maken tussen chromebook, woordenboek...

2.3. MEge3 Mediacontent verwerken

2.3.1. 1ste graad

2.3.1.1. Stukjes van verhalen in de juiste volgorde zetten (veel op papier, ondersteuning via het bord)

2.3.2. 2de graad

2.3.2.1. Schimmenspel (werken met licht), herkennen van verschillende geluiden

2.3.2.2. Xnapda filmpjes, schooltelevisie,

2.3.3. 3de graad

2.3.3.1. Actua, Info van Vincent Van Gogh.

2.3.3.2. Schimmenspel, fantasieoefening bij effecten van belichting (voorwerpen belichten en met de schaduw een nieuwe vorm fantaseren.)

2.4. MEge4 Audiovisuele bouwstenen

2.4.1. 1ste graad

2.4.2. 2de graad

2.4.3. 3de graad

2.5. MEge5 Functie en waarde

2.5.1. 1ste graad

2.5.1.1. lln ontdekken wat nieuws en nieuwe leerstof is via media ( Xnapda, VLL kim, bingel boekenkast, Karrewiet (2e lj), Huisje Boompje Beestje, computermeester)

2.5.1.2. + waarde media: schermtijd bespreekbaar maken

2.5.2. 2de graad

2.5.3. 3de graad

2.6. Reclameboodschappen bekijken en beoordelen, invloed van media bespreken, inschatten hoe mensen beïnvloed worden door media/reclame. Nieuwsberichten bespreken/mening geven over berichtgeving/...

3. Mediavaardigheid

3.1. MEva1 Technisch en instrumentele basis

3.1.1. 1ste graad

3.1.1.1. 1e lj: ICT vaardigheden scrollen, touch, muis gebruiken 2e lj: toetsenbord exploreren, zich aan- en afmelden, venster maximaliseren en minimaliseren + door digitale opdrachten in het hoekenwerk oefenen de lln zich te oriënteren/de richting in het programma van een Beebot

3.1.2. 2de graad

3.1.2.1. Inloggen op Bingel en Drive, een mailtje versturen met hun Google account, toetsenbord verkennen, wachtwoord ingeven, functies van toetsenbord kennen, document opmaken, functies van tekstverwerking (vet/cursief/knippen/plakken/....)

3.1.3. 3de graad

3.2. MEva2 Audiovisuele

3.2.1. 1ste graad

3.2.1.1. niet van toepassing

3.2.2. 2de graad

3.2.2.1. Fototoestel gebruiken, onderdelen van het toestel kunnen benoemen, cadrage

3.2.3. 3de graad

3.3. MEva3 Informatieve

3.3.1. 1ste graad

3.3.1.1. Tweede leerjaar : digitale wablieft-krant, krantenknipsels doornemen

3.3.2. 2de graad

3.3.2.1. Op een website informatie zoeken voor W.O., URL intikken, navigeren, oefenen op websites voor spelling, wiskunde,...

3.3.3. 3de graad

3.4. MEva4 Communicatieve

3.4.1. 1ste graad

3.4.1.1. Wiebel, computer, gsm, horloge, timer op het bord, klok (analoog en digitaal), Veilig Leren Lezen kernverhaal in het eerste leerjaar

3.4.2. 2de graad

3.4.2.1. Onderscheid kunnen maken tussen verschillende communicatiemiddelen (chat/mail/..) Typische taalstijl per communicatiemiddel bespreken. De klok in de klas gebruiken om de tijd te kennen. Prenten in boeken of online gebruiken ter ondersteuning bij een verhaal/van leerstof.

3.4.3. 3de graad