Uitkomst interviews behoefte analyse

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Uitkomst interviews behoefte analyse Door Mind Map: Uitkomst interviews behoefte analyse

1. Reflectie: moeilijk om naar een behoefte te vragen die ze nog niet hebben

2. Is de visie van de school bij jou bekend?

2.1. Conclusie: Visie van de school is niet uitgedragen. Introductie iPad is niet actief beleid om meer zelfstandig leren of zelfgeorganiseerd leren in de school toe te passen.

2.2. Individuele antwoorden

2.2.1. docent 1: niet gelezen, van horen zeggen.

2.2.2. docent 2: iPad hoort bij wereldburgerschap; dat is waarschijnlijk gedachte er achter.

2.2.3. docent 3: Het is een middel voor de school om zich te onderscheiden tov andere scholen in Amsterdam

3. Visie van de school: Hoe docenten onderwijs geven: leraargestuurd, zelfstandig leren, zelfgeorganiseerd leren

3.1. Conclusie: op deze school niet mogelijk om zelfgeorganiseerd leren toe te passen.

3.2. Individuele meningen

3.2.1. docent 1: zelfgeorganiseerd gaat niet in deze school, voorwaarden zijn er niet; leraar blijft belangrijk.

3.2.2. docent 2: in Mavo kom je nauwelijks op het nivo voor zelfgeorganiseerd leren

3.2.3. docent 3: vast de bedoeling geweest om naar meer zelfstandig leren te gaan, maar dat is niet ondersteund

4. Gaat je manier van leren wijzigen (meer zelfstandig leren) als je de iPad gaat gebruiken?

4.1. Conclusie: er wordt al veel aan zelfstandig leren gedaan zonder iPad. Met iPad wordt het makkelijker, maar of het dan ook meer wordt, is de vraag. Mogelijk niet.

4.2. Individuele antwoorden

4.2.1. docent 1: waarschijnlijk niet meer, maar iPad helpt wel.

4.2.2. docent 2: nee, ik doe al veel zelfstandig leren. Het zal niet meer worden.

4.2.3. docent 3: zeker meer zelfstandig leren en mogelijk zels een beejte zelfgeorganiseerd leren

5. Zijn je eigen deskundigheid of de infrastructuur van de school (wifi) beperkende factoren?

5.1. Grootste beperkende factor is tijd

5.2. Deskundigheid

5.2.1. Conclusie: nee

5.3. Infrastructuur:

5.3.1. Conclusie: nee. Wel rekening mee houden, maar gewoon doen.

6. Welk doel heb je met meer gebruik van de iPad in de lessen?

6.1. Algehele conclusie:

6.1.1. Aansluiten op belevingswereld/voorkennis

6.1.2. Verdieping van de stof, meer begrip van vage concepten

6.1.3. Meer afwisseling in de les

6.1.4. Meer uitdaging, differentiatie

6.1.5. Leukere les, motivatie verhogend

6.2. Individuele meningen

6.2.1. docent 3

6.2.1.1. meer variatie, verschillende leerstijlen en -strategieën

6.2.1.2. uitdaging, motivatie leerlingen

6.2.1.3. meer diepgang in de les (meer begrip van de concepten?)

6.2.2. docent 2

6.2.2.1. Meer aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen (koppelen aan voorkennis)

6.2.2.2. meer afwisseling in de lessen

6.2.2.3. motivatie

6.2.2.4. visueler maken

6.2.3. docent 1

6.2.3.1. meer differentiëren in de klas

6.2.3.2. afwisseling, andere soort les

6.2.3.3. niet: leukere lessen; want persoonlijk contact, relatie belangrijker

7. Wat voor soort applicaties zou je dan willen gebruiken? (Aansluitend op de onderwijsstijl)

7.1. Soorten

7.1.1. instructie en oefenen

7.1.2. adaptief leermateriaal (differentiatie)

7.1.3. persoonlijk leermateriaal (het virtuele klaslokaal)

7.2. Conclusie: vooral adaptief leermateriaal, ook afhankelijk van niveau meer richting persoonlijk leermateriaal. Verder meningen verdeeld. Misschien geen goede indeling van alle apps

7.3. Individuele meningen

7.3.1. docent 3: alle drie de soorten

7.3.1.1. afhankelijk van niveau

7.3.1.2. opbouwend gedurende de schoolperiode: leerlijn

7.3.2. docent 2:adaptief leermateriaal

7.3.2.1. pers. leermateriaal (zelfgeorg. leren) werkt hier niet, moet door de hele school gedragen worden

7.3.3. docent 1: adaptief leermateriaal

8. Welke applicaties zou je willen gaan gebruiken (of gebruik je al)?

8.1. Conclusie: per soort app

8.1.1. Internet: zelf dingen opzoeken

8.1.2. creatie: zelf dingen maken

8.1.3. evalueren (Kahoot, Socrative): ja, maar niet teveel

8.1.4. Delen van informatie, discussiëren: ja.

8.1.5. Simulatie, serious gaming: als het er zou zijn: ja

8.1.6. iTunesU: wat is toegevoegde waarde? Kost veel tijd

8.1.7. Economische apps: beperkt gebruik.

8.1.8. Social media: niet direct

8.1.9. Digitale methode: niet direct voordeel, hoogstens als boek vergeten moet toegevoegde waarde hebben boven het normale boek

8.2. Individuele meningen

8.2.1. docent 2

8.2.1.1. Internet zowiezo

8.2.1.2. Niet direct digitale methode

8.2.1.3. geen iTunesU lessen

8.2.1.4. beperkt apps over 1 specifiek onderwerp (CBS, rijksfinanciën) onderwerp moet wel in examenprogramma zitten

8.2.1.5. creatie: zelf produceren.

8.2.1.6. Kahoot: ja zeker, maar niet te veel

8.2.1.7. Delen van resultaten voor discussie in de klas

8.2.1.8. weinig social media

8.2.1.9. simulatie, games: als ze er zouden zijn. Graag

8.2.2. docent 3

8.2.2.1. digitale methode? Nee, geen behoefte

8.2.2.2. iTunesU: kost veel tijd, toegevoegde waarde twijfelachtig

8.2.2.3. creatie: ja, heel mooi, maar dan binnen de app

8.2.2.4. toetsen: ja zeker

8.2.2.5. serious gaming: als het er is, zeker

8.2.2.6. social media: niet direct, in specifieke situaties misschien

8.2.3. docent 2

8.2.3.1. Internet zoeken: lastig te controleren

8.2.3.2. instructie: powerpoints in leeromgeving

8.2.3.3. digitale methode: als extra, als boek vergeten

8.2.3.4. iTunesU: als extra materiaal

8.2.3.5. inhoudelijke apps (CBS, rijksfinanciën): nog geen ervaring

8.2.3.6. creatie:ja, verantwoordelijkheid, hoe zorg je ervoor dat ze het serieus oppakken

8.2.3.7. evalueren, toetsen: Socrative, zou in methode/app moeten zitten

8.2.3.8. delen van resultaten, discussiëren erover: beperkt

8.2.3.9. social media: nee, ll gaan uitstellen, want ze hebben nog een laatste mogelijkheid