DREAMevent sessie Carel

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
DREAMevent sessie Carel Door Mind Map: DREAMevent sessie Carel

1. Agile requirements engineering op zichzelf ook niet meer voldoende

1.1. intro

1.2. mijn eigen inzichten als professional

1.3. samen reflecteren nav. eigen ervaringen

1.4. keynote Paul Turner

1.5. wat zou nog meer nodig zijn?

2. Aanvullende kijk en benadering nodig

2.1. hard system = vanuit een dominante consistente logica = perspectief : locomotief

2.1.1. uniformiteit

2.1.2. hierarchische decompositie

2.1.3. eenduidigheid is essentieel

2.1.4. ? MAAR gezin; sportteam: organisatie; samenwerkingsverbanden ?

2.2. eerder complex dan gecompliceerd

2.2.1. gebroken been

2.2.2. diabetes

2.2.3. klimaatverandering

2.2.4. rubik cube

2.2.5. Cynefin framework

2.2.5.1. afleidbaar, voorspelbaar

2.2.5.2. emergent

2.3. meervoudig perspectief

2.3.1. nieuw centraal ICT-applicatie

2.3.1.1. standaardiseren

2.3.1.1.1. software

2.3.1.1.2. processen

2.3.1.1.3. dienstverlening

2.3.1.1.4. klantwaarde / behoeftes

2.3.1.2. uniformeren

2.3.1.3. regionale autonomie

2.3.2. andere feiten relevant

2.3.3. andere betekenis en interpretatie

2.3.4. andere samenhang en logica

2.3.5. andere denkramen = frames

2.3.5.1. weltanscha

2.3.6. pluriformiteit

2.4. op een lijn krijgen vaak niet meer rendabel of zinvol

2.4.1. binnen beschikbare looptijd

2.4.2. capaciteit

2.4.3. achtergrond

2.4.4. opleiding

2.5. RE en Productowner als dienend of faciliterend ipv hierarchisch leider

2.5.1. en zijn RE's

2.6. SSM

2.6.1. rond 1975 al

2.6.1.1. Peter Checkland

2.6.2. 7 stappen

2.6.2.1. 1.Enter situation considered problematical

2.6.2.2. 2.Express the problem situation

2.6.2.3. 3.Formulate root definitions of relevant systems of purposeful activity

2.6.2.4. 4.Build conceptual models of the systems named in the root definitions

2.6.2.5. 5.Comparing models with real world situations

2.6.2.6. 6.Define possible changes which are both possible and feasible

2.6.2.7. 7.Take action to improve the problem situation

2.6.3. CATWOE

2.6.3.1. 1. Customers - Who are the beneficiaries of the highest level business process and how does the issue affect them?

2.6.3.2. 2. Actors - Who is involved in the situation, who will be involved in implementing solutions and what will impact their success?

2.6.3.3. 3. Transformation Process - What is the transformation that lies at the heart of the system - transforming grapes into wine, transforming unsold goods into sold goods, transforming a societal need into a societal need met?

2.6.3.4. 4. World View - What is the big picture and what are the wider impacts of the issue?

2.6.3.5. 5. Owner - Who owns the process or situation being investigated and what role will they play in the solution?

2.6.3.6. 6. Environmental Constraints - What are the constraints and limitations that will impact the solution and its success?

3. Meer weten en doen?

3.1. neem gerust contact op

3.2. informatie en links op ch.daams.it

3.3. nog tijd voor vragen en reacties

4. Reflectie op ons NU?

4.1. agile als antwoord op

4.1.1. langere planningshorizon problematisch

4.1.1.1. moeilijk te beheersen stroom van wijzigingen op Req.

4.1.1.2. spontaan voortschrijdend inzichten

4.1.1.3. hectische omgeving

4.1.2. snel operationeel anders alweer achterhaald

4.1.3. iteratief / incrementeel

4.1.4. bij gegeven doorlooptijd en inspanning > maximaal effect

4.1.4.1. BVP bij aanbesteding

4.1.5. tegengaan specialistische en bureaucratische verkokering

4.1.5.1. integrale teamprestatie

4.1.5.2. stories en epics

4.1.6. leverbetrouwbaar

4.2. Verzwaring rollen PRODUCTOWNER & ANALIST ??

4.2.1. expertrol = diepte specialisme

4.2.2. overzicht = breedte

4.2.3. stakeholdermanagement

4.2.3.1. belangen

4.2.3.2. perspectieven

4.2.3.2.1. persoonlijke achtergrond

4.2.3.2.2. groepscultuur

4.2.3.3. projectrollen

4.2.3.3.1. opdrachtgever

4.2.3.3.2. senior user

4.2.3.3.3. senior supplier

4.2.3.4. rendement van iteraties tov. businesscase

4.2.4. op een lijn krijgen en houden ??

4.2.4.1. het systeem

4.2.4.2. consistent

4.2.4.3. eenduidig

4.2.4.4. omvattend

4.2.4.5. lastig stroperig tijdrovend enz.

4.2.5. object / subject verschil

4.2.5.1. etic

4.2.5.1.1. waarnemen als buitenstaander met diens perspectief

4.2.5.2. emic

4.2.5.2.1. going native; vanuit andermans betekenisgeving bezien