Postmoderniteit

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Postmoderniteit Door Mind Map: Postmoderniteit

1. Gedachten

1.1. Van waarheid naar interpretatie en perspectief

1.2. Van identiteit naar rol

1.3. Van realiteit naar proces

1.4. De olympus van de media

1.5. Van zijn naar ontwikkeling naar circulatie

1.5.1. van geld, mensen, leven

1.5.2. Alles ist Kinetik

1.6. schouwspel

1.6.1. Sentimentaliteit

1.6.2. Religie

1.6.2.1. De onwaarheden van religie openbaren de waarheden die er toe doen

1.6.3. Toerisme

1.6.4. Seks en relaties

1.6.5. Cliché's

1.6.6. Wetenschap

1.6.6.1. De waarheden van de wetenschap verbergen de menselijke waarheid

1.7. subject object schema

1.7.1. verlichting: subject tov object

1.7.1.1. waarheid: subject buiten object en overziet object

1.7.2. Romantiek: subject wordt object

1.7.2.1. waarheid: subjectieve drijfveren primair

1.7.3. fenomenologie:: subjectieve acten die objecten poneren

1.7.4. modernisme: subject moet worden ontwikkeld, wereld van het subject

1.7.5. postmodernisme: intersubjectiviteit is de wereld (alle objecten)

2. Economie

2.1. Werk

2.2. Corporate thinking

2.3. Wieg tot graf?

2.4. Internationals, overnames

2.5. alles verhandeld

3. Toekomst

3.1. Virtuele gemeenschappen

3.2. Catastrofen

3.3. Terreur

3.4. Van bezit naar gebruik

4. denkers

4.1. Scruton

4.1.1. H8 Modernisme

4.2. Ortega y Gasset

4.3. Baricco

4.4. Macluhan

4.4.1. 23-1 en 06-02

4.5. Sennett

4.6. De Mul

4.7. Habermas

4.8. Derrida

5. Voorgeschiedenis

5.1. Verlichting

5.1.1. Hierarchie

5.1.2. Alles onder begrip brengen

5.2. Romantiek

5.3. Modernisme

5.3.1. Machine

5.3.2. Estheticisme

5.3.3. Kapitalisme e

5.3.4. Sociale mobiliteit

5.3.5. Orde in chaos en constante verandering

5.3.6. Mythe en ratio

5.3.6.1. Constructivisme

5.3.6.2. Surrealisme

5.3.6.3. Socialistisch realisme

5.3.7. Taal

5.3.8. Positivisme versus irrationalisme

5.3.9. Futurisme

5.3.10. Spel van perspectieven

5.3.10.1. Impressionisme

5.3.10.2. Kubisme

5.3.10.3. Primitieven

5.3.10.4. Fenomenologie

5.3.11. Na wo2 wordt modernisme establishment

5.3.11.1. Rationalisatie

5.3.11.2. Internationalisme

5.3.11.3. Rechten vd mens

5.3.11.4. Celebreren van consumentisme, massaproducten

5.3.11.5. Amerika als ideaal

5.3.11.6. Hiertegen: anticulturen

5.4. Structuralisme

5.5. fenomenologie

6. Filosofie

6.1. waarheid

6.1.1. kleine w

6.1.2. grote W

6.1.3. waarheid als dialoog

6.1.4. waarheid is wat werkt

6.1.5. waarheid is wat geldt door een houding

6.1.6. Waarheid is een product

6.1.6.1. Intentionaliteit

6.1.6.1.1. Bewustzijn is een activiteit

6.1.6.1.2. We zijn ons alleen bewust van intentionele objecten

6.1.6.1.3. Zelfinzicht en reflectie op intentionaliteit is een kritische dubbele intentionaliteit

6.1.6.2. De cocon van het concept

6.1.6.2.1. Tunnelvisie

6.1.6.2.2. Metaforen

6.1.6.2.3. Big data

6.1.6.2.4. Media

6.1.6.2.5. Quantfiable self

6.2. Concurrenten

6.2.1. Conservatisme

6.2.2. Modernisme

6.2.3. Scientisme

6.3. Verwanten

6.3.1. Pragmatisme

6.3.2. Hermeneutiek

6.3.3. Vitalisme

6.4. Ethiek

6.4.1. Rechten vd mens

6.4.2. Van deontologie, utilitarisme naar deugden?

6.5. perspectivisme

6.5.1. deconstructie

6.6. Pragmatisme

6.6.1. context

6.6.2. consequentialisme

6.6.3. taalspel. jargon

6.7. Posthistorisme

7. Politiek

7.1. ideleologie

7.2. klassenbewustizjn

7.3. populisme

7.4. gutmenschen, politieke correctheid

8. psychologie

8.1. Project ik

8.1.1. Tattoos

8.2. Evenementen, festivals

8.3. Maakbare zelf

8.4. Leven in beelden

8.5. Quantifiable self

8.6. kinderlijkheid

8.6.1. verwendheid

8.6.2. jeugd als ideaal

8.6.3. jeugdcultuur

8.6.4. herhalen van de eigen jeugd

8.6.5. homo ludens

9. macro/ micro

10. cultuur

10.1. Popcultuur, volkscultuur en hoge cultuur

10.1.1. popmuziek

10.1.2. beroepssport

10.1.3. celebrety worship

10.1.4. volkscultuur?

10.1.5. hoge cultuur?

10.1.6. drugs

10.1.7. gaming

10.1.8. sociale media

10.2. hoge cultuur

10.3. algemene cultuur

10.4. lage cultuur

10.5. volkscultuur

10.6. popcultuur

10.7. Jeugdcultuur

10.8. religie

10.8.1. absolute criteria

10.8.2. eschatologie of teleologie

10.8.3. bronteksten

10.8.4. God

10.9. Musea en erfgoed

10.9.1. Oppervlakkig scherm tussen nu en de geschiedenis (Hewison)

11. wetenschap

11.1. internalisme

11.2. externalisme

12. techniek

12.1. mechanisatie

12.2. automatisering

12.3. electrificering

12.4. informatietechnologie

13. film

13.1. once upon a time

13.2. unforgiven

14. Avonden

14.1. 3-10

14.1.1. voorgeschiedenis

14.1.2. Waarheid en waarheid

14.2. 10-10

14.2.1. verbeelding en fantasie

14.2.1.1. Scruton

14.3. 31-10

14.3.1. de horde

14.3.1.1. Ortega

14.4. 14-11

14.4.1. Subject en object in de horde

14.4.1.1. Ortega

14.4.1.2. Object/waarheid afhankelijk van subject

14.4.1.3. Toename welvaart en scholing

14.4.1.4. Samenscholingen - wereld van de horde

14.4.1.5. Hordenmens heeft eigen leefsfeer (zoals jeugdcultuur)

14.4.1.6. Geen kantiaanse verlichting: naief geloof in mening, waarnming en gevoel

14.5. 28-11

14.5.1. Baricco

14.5.2. verlies van betekenis

14.5.2.1. wijn: lokaal, identiteit, wisselwerking met omgeving en seizoenen, cultuur, kennis, wereld op zich

14.5.2.2. globale economische krachten: product los van locatie, plaats, cultuur. Opnieuw ontworpen

14.5.2.3. Infecties door ander publiek, andere beleving, andere productie

14.5.2.4. openheid van mensen voor invloeden

14.5.2.4.1. subject en object zijn verstrengeld

14.5.2.4.2. symbolische orde: alles kan voor alles staan

14.5.2.4.3. sociale realiteit: aangesloten op een gemeenschappelijke geest, beleving

14.6. 12-12

14.6.1. dynamische betekenissen

14.6.2. Google

14.6.2.1. links

14.6.2.1.1. Kant: object en subject verwijderen, werkelijkheid wordt ding an sich

14.6.2.1.2. wetenschap: van waarheid naar waarschijnlijkheid.

14.6.2.1.3. internet: van autoriteit naar gelinkt zijn

14.6.2.1.4. eigen surfgedrag wordt links: subject en objectverstrengeling

14.6.2.2. aandacht

14.6.2.2.1. deep concentration (oud)

14.6.2.2.2. multitasking

14.7. 09-01

14.7.1. ziel

14.7.2. authenticiteit

14.8. 23-01

14.8.1. authenticiteit

14.8.1.1. diachroon versus synchroon

14.8.1.1.1. historicisme(Hegel)

14.8.1.1.2. structuralisme

14.8.2. McLuhan: extensionalisme

14.8.2.1. internalisme: geest lokaliseren, identificeren met ïets concreets in ons

14.8.2.1.1. ïk ben mijn brein

14.8.2.1.2. we zijn ons hart

14.8.2.1.3. we zijn onze herinneringen

14.8.2.2. intentionaliteit:

14.8.2.2.1. bewustzijn is een activiteit gericht op het verkrijgen van bewustzijn

14.8.2.2.2. ik ben me altijd bewust van iets

14.8.2.2.3. geen subject tegenover object maar subject is gelijkoorspronkelijk met object en is een product van geestelijke activiteit (intentionaliteit) en niet de bron

14.8.2.2.4. Edmund Husserl, Martin Heidegger

14.8.2.3. externalisme

14.8.2.3.1. intentionaliteit 2.0

14.8.2.3.2. wat wij geest noemen bevindt zich juist altijd buiten ons

14.8.2.3.3. Mark Rowlands

14.8.2.4. extensionalisme

14.8.2.4.1. externalisme 2.0

14.8.2.4.2. intentionaliteit is altijd bemiddeld: er is geenzuivere geest die een zuiver object ziet maar er is altijd iets in de wereld waardoor wij iets anders zien, vernemen (oog, hand, woord, stok, radio)

14.8.2.4.3. the medium is the message

14.9. 6-02

14.9.1. McLuhan

14.9.1.1. Zintuigratio's en media

14.9.1.1.1. Overbelasting: hypnose

14.9.1.1.2. Onderbelasting: hallucinatie

14.9.1.2. Koude en hete media

14.9.1.2.1. Overbelasting van 1 zintuig

14.9.1.2.2. alle zintuigen particperen ongedwongen

14.9.1.3. Media en culturen

14.9.1.3.1. kleitablet

14.9.1.3.2. Schrift

14.9.1.3.3. Mechanisering

14.9.1.3.4. Electriciteit

14.9.1.3.5. Automatisering

14.10. 6-03

14.10.1. Sennett

14.10.1.1. Geschiedenis

14.10.1.1.1. Vroeg kapitalisme

14.10.1.1.2. Sociaal kapitalisme

14.10.1.1.3. Corporate kapitalisme

14.10.1.2. Overbodigheid

14.10.1.2.1. Potentieel versus actueel

14.10.1.2.2. Automatisering

14.11. 20-03

14.11.1. Jos de Mul

14.11.1.1. verlies historisch besef

14.11.1.1.1. kennis

14.11.1.1.2. besef

14.11.1.2. transformatie van het wereldbeeld

14.11.1.2.1. cyclisch mythisch

14.11.1.2.2. christelijke tijdlijn: schepping naar openbaring, statische linearitteit

14.11.1.2.3. 19e eeuw: historisering

14.11.1.2.4. 20e eeuw: eindigheid. Existentie, hier en nu

14.11.1.2.5. computer

14.12. 3-04

14.12.1. Derrida/ Habermas

14.12.1.1. Verlichtingsproject

14.12.1.1.1. spel van de waarheid

14.12.1.1.2. kritiek-denken

14.12.1.1.3. zelfverschuldigde onmondigheid

14.12.1.2. dialektiek

14.12.1.2.1. objectivering

14.12.1.2.2. aufhebung

14.12.1.2.3. ontologisering

14.12.1.3. hermeneutiek

14.12.1.3.1. verstaanshorizon

14.12.1.3.2. horizonversmelting

14.12.1.3.3. spel van perspectieven

14.12.1.4. Habermas

14.12.1.4.1. dialoogmodel

14.12.1.4.2. grondwet als geobjectiveerde wederkerige dialoog

14.12.1.4.3. globalisering

14.12.1.5. Derrida

14.12.1.5.1. macht van grammatica

14.12.1.5.2. deconstructie

15. Verschijnselen

15.1. Relativiteit

15.2. Connectiviteit

15.3. Globaliteit

15.4. Individualisme

15.5. Massaliteit

15.5.1. Volk

15.5.2. Populisme

15.6. Alomtegenwoordigheid

15.7. Mobiliteit

15.8. Virtualiteit

15.9. Immanentie en transcendentie

15.10. Buitenperspectief

15.11. Jeugdcultuur

15.12. Simulacrum

15.12.1. geen authenticiteit

15.12.2. tekens zonder sporen

15.13. Einde van de grote verhalen

15.14. Einde van de geschiedenis

15.14.1. Posthistorisch bewustzijn

15.14.1.1. mem

15.14.1.2. memory morhing

15.14.1.3. database ontologie

15.15. Sentimentaliteit

15.15.1. Koude empathie

15.15.2. Voelen om te voelen

15.15.3. Gevoel versus emotie versus sentimentaliteit

15.16. Ontheiliging

16. kunst

16.1. modernisme

16.2. postmodernisme

17. muziek

17.1. modernisme

17.2. postmodernisme

17.3. poppostmodern

18. Media

18.1. Schrift

18.1.1. Lineair, open publiek, referentie

18.2. Radio

18.2.1. Lineair, spraak, narratief

18.3. Televisie

18.3.1. Plat beeld, geschakelde beelden, simultane geschiedenis

18.4. Film

18.5. Internet

19. geopolitiek

19.1. kolonialisme

19.2. koude oorlog

19.3. globalisering

19.4. immigratie/ kristalpaleis