Didactische aanpak: algemeen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Didactische aanpak: algemeen Door Mind Map: Didactische aanpak: algemeen

1. 1.verschillende didactische componenten aanpassen

1.1. meest voorkomende elementen die je kan bespelen om te differentiëren: - leerdoelen - groeperingsvormen - werkvormen - instructie - tempo - evaluatie - bijkomende ondersteuning door peers/collega's - feedback - media...

2. 2.instructiedifferentiatie

2.1. 1.pre-instructie en/of werken met voortaken

2.1.1. om te voorkomen dat je achteraf nog moet remediëren, kan je ervoor kiezen om zoveel mogelijk preventief te werken

2.1.2. streefdoel = lln halen zelf zoveel als mogelijk uit de les

2.1.3. daarom: eerst nadenken over de voorkennis & de reeds verworven competenties die nodig zijn om de les te kunnen volgen, nieuwe leerstof te begrijpen, te onthouden & toe te passen

2.1.4. pre-instructie stimuleert zelfvertrouwen & motivatie in en na de les

2.1.5. voorbeeld: zwakke lezers op voorhand de te lezen teksten meegeven nr huis

3. 3.klassikale instructie

3.1. kort & krachtige klassikale instructie -> schept ruimte voor verlengde didactiek

3.2. beklemtoon de essentie & probeer zo snel mogelijk overzicht te krijgen van welke lln de leerstof begrijpen en welke niet

3.3. aanpassingen maken ih instructieniveau: verschil op vlak van: -hoeveelheid leerstof -moeilijkheidsgraad -soort hulpmiddelen -niveau van zelfstandigheid -aantal & soort vragen -instructietijd

4. 4.taakinstructie

4.1. =stelt de groep in staat om de leerstof relatief zelfstandig te verwerken zodat de lkr ruimte krijgt vr de verlengde instructie met een zorggroep

4.2. doen: -opdrachten aantrekkelijk & haalbaar -instructie & planning helder -voldoende oefeningen -instrumenten om beroep op te doen -werken met correctiesleutel = vlot

5. 5.verlengde instructie = verdiepende didactiek

5.1. lkr brengt groepje lln samen op basis van hun gemeenschappelijke zorgvragen -> de extra instructie wordt op die manier afgestemd op de onderwijsnoden

5.2. sommige lln: -nood aan handelingsgerichte instructie -nood aan langer onder begeleiding oefenen -nood aan extra visualisering

5.3. meer theoretische leerinhouden praktijk ORDENEN ONTLEDEN -opdelen, structureren -van opdracht, gegevens, doel OPVALLEND MAKEN OMZETTEN -selecteren, markeren, aanduiden -in typetaak, model, methode OVERZIEN ORGANISEREN -samenvatten, overzicht maken -planning, materiaal & omgeving, evaluatie VOORSTELLEN VOORSCHRIFTEN -visualiseren, materialiseren, voorbeelden -bestuderen, toelichten, verantwoorden VERBAND LEGGEN VAST STAPPENPLAN -verbinden met voorkennis, vergelijken, transfer -systematiek, leerpad, studiewijzer VERTALEN VOORBEELD -vereenvoudigen, concretiseren -voortonen, opbouwen, uitwerken HERHALEN HANDELING -hernemen, vastzetten -demonstreren, bespreken, uitvoeren

6. 6.voordelen van instructiedifferentiatie

6.1. -behoud klassikale instructie -inspelen op verschillende leerstijlen & leerbehoeftes van zowel zwakke als sterke lln -gemakkelijk te organiseren & beperkte inspanning -na inoefenfase groep terug samen & opdrachten bespreken -mogelijkheid om preventief te werken -verhoogt het welbevinden vd lln -lln waarderen de extra inspanningen

7. 7.nadelen van instructiedifferentiatie

7.1. -gevaar voor stigmatisering -goede kennis vd beginsituatie nodig -uitgebreide kennis van verschillende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden noodzakelijk -niet echt haalbaar bij spreek- en schrijfoefeningen