08 Drogredenen, verkeerde of bedrieglijke argumenten

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
08 Drogredenen, verkeerde of bedrieglijke argumenten Door Mind Map: 08 Drogredenen, verkeerde of bedrieglijke argumenten

1. icons by icon8

2. Het argumentum ad populum of de pathetische drogreden

2.1. in te spelen op de gevoelens van het publiek

2.2. argumentum ad misericordiam

2.2.1. beroep te doen op medelijden, zich bescheiden of nederig op te stellen

2.2.2. "Jammer dat u mijn aanstelling niet wilt uitbreiden. Dat betekent dus wel dat ik mijn huis kan gaan verkopen, want ik kan de lening niet meer afbetalen"

2.2.3. "Dat ik vind ik bijzonder erg voor u, maar u begrijpt dat dit voor mij geen reden kan zijn om..."

2.3. de tegenpartij onder druk zetten

2.4. omdat het gros van de mensen iets vindt of doet

2.4.1. "Als iedereen van het dak springt, spring jij er dan ook af?"

2.4.2. Hebt u daar cijfers over?

3. Het valse dilemma

3.1. dat er maar twee mogelijkheden zijn

3.1.1. Een bruisende toeristische gemeente waar twaalf maanden per jaar iets te doen is

3.1.2. een slaapdorp van 16.000 inwoners waar nooit iemand komt

3.2. andere mogelijkheden zijn of dat het te zwart-wit, te ongenuanceerd gesteld is

4. Het argumentum ad ignorantium

4.1. speciale toepassing van het vals dilemma

4.2. iets waar is omdat nooit bewezen is dat het niet waar is of omgekeerd

4.3. "Dat ... niet is aangetoond, betekent niet automatisch dat...

4.4. rechtssysteem - Iemand is onschuldig zolang zijn schuld niet bewezen is

5. scheve vergelijking

5.1. aanvechtbare analogie - (false analogy)

5.2. Sport is volkomen onnatuurlijk - bent u wel eens een sportkonijn tegengekomen?

5.3. dingen met elkaar vergelijkt, die niet vergelijkbaar zijn

6. Het loochenen van een verzwegen argument

6.1. "Dat hebt u mij niet horen zeggen"

6.2. "U hebt dat niet expliciet gezegd, maar wel degelijk gesuggereerd"

7. De many questions of de strikvraag

7.1. een vraag waarin een vooronderstelling verborgen zit

7.2. "Waarom behandelt u mij op zo'n onrechtvaardige manier?"

7.3. "Ik behandel je niet onrechtvaardig, want..."

7.4. "Waar hebt u het moordwapen verstopt?"

8. Het ontduiken of verschuiven van de bewijslast

8.1. iedereen het met hem of haar eens is

8.1.1. "Het hoeft geen betoog dat we failliet gaan als we geen mensen ontslaan"

8.2. persoonlijk instaan voor de juistheid

8.2.1. "Het is beter dat je je auto niet least, neem dat maar van mij aan

8.3. algemene waarheid

8.3.1. "Mannen zijn nu eenmaal dominanter dan vrouwen"

8.4. rollen omdraaien

8.4.1. “Als u me niet gelooft, bewijs dan zelf maar eens het tegendeel”

8.4.2. "Waarom niet?"

8.5. rol: zijn taak dat standpunt te onderbouwen

8.6. gesprekspartner daar ook expliciet op wijzen